het waarnemen van de zon

algemeen

Het waarnemen van de zon moet erg voorzichtig gebeuren. De zon straalt zoveel energie uit dat het gevaarlijk is om zonder speciale hulpmiddelen naar de zon te kijken.

Voor de hand ligt om rechtstreeks naar de zon te kijken. DOE DIT NIET!!!!

Waarschuwing: kijk nooit, ook niet heel even of voorzichtig, zonder de juiste beschermingsmiddelen naar de zon. Uw oog kan daardoor onherstelbaar beschadigd worden!!!!

Om de zon te bestuderen zijn vele waarneemtechnieken beschikbaar. Groot voordeel van de zon boven andere astronomische objecten is dat de zon dichtbij staat en groot is. Daardoor zijn er vele terreinen waarop de zon waargenomen kan worden. Op deze pagina worden verschillende technieken kort besproken. Op andere pagina's worden diverse technieken uitgebreider behandeld (zie inhoud in linker marge).

waarnemen in licht

Met de juiste bescherming kan de zon bekeken of gefotografeerd worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het waarnemen in wit licht en het waarnemen met nauwbandige kleurfilters.

wit-licht

Met wit licht wordt bedoeld dat de zon waargenomen wordt door het licht af te zwakken met filters of het waarnemen van de zon door middel van projectie. Vaak geven de filtertechnieken een kleurtje aan de zon. Toch wordt er dan gesproken over wit-licht-waarnemen.
Met deze techniek kunnen al makkelijk zonnevlekken en fakkelgebieden bekeken worden. De kosten voor deze vorm van waarnemen blijft binnen de perken.
Voor uitgebreidere informatie zie de link wit licht.

smalbandige filters

Door smalbandige filters toe te passen kunnen heel andere details op de zon bekeken worden. Met bijvoorbeeld een H-alfa-filter worden protuberansen zichtbaar en met een calcium-filter worden fakkelvelden en actieve gebieden veel duidelijker (moeilijk voor het oog; vooral fotografisch). De filters die voor deze waarnemingen nodig zijn, zijn vaak kostbaar.
Voor uitgebreidere informatie zie de link smalbandigekleurfilters.

andere waarneemtechnieken

Deze vallen op radiogebied en elektronica. Zonsactiviteit kan met behulp van radio-ontvangers uitstekend gevolgd en geregistreerd worden. Vaak is de apparatuur niet goedkoop en is kennis van de elektronica noodzakelijk. Daarnaast blijkt zonne-activiteit invloed te hebben op de ionosfeer (een laag in de aardse dampkring) en de magnetosfeer. Hierdoor treden verschijnselen als poollicht, sudden ionospheric disturbances, grondstromen en magnetische verstoringen op. Deze verschijnselen zijn met meetapparatuur zichtbaar te maken en worden geregistreerd.
Voor meer informatie zie de links radiostraling, aardmagnetisme en ionosfeer.