verslag van de bijeenkomst op 11 maart 2017

De bijeenkomst vond plaats in Sonnenborgh te Utrecht. Er was een beperkte opkomst.

De bijeenkomst startte met de jaarvergadering. Het bestuur legde verantwoording af tegenover de leden: het jaarverslag, verslag van de vorige jaarvergadering, het financieel verslag en de begroting werden goedgekeurd. De kascommissie heeft de kas gecontroleerd en verleende de penningmeester decharge.

Hierna werd de waarneembespreking gehouden. Activiteiten van zon en leden passeerden de revue. De zon is duidelijk op zijn retour wat betreft activiteit maar laat met regelmaat nog prachtige protuberansen en vlekken zien. Naast de optische waarnemingen werden ook de magnetogrammen, SID's en radiowaarnemingen besproken en gaf Nico zijn traditionele grafische overzichten met betrekking tot de activiteit van de zon in de afgelopen periode.

Er werd ook stil gestaan bij de bijeenkomst van 7 oktober in BelgiŽ.

Ton besprak het waarnemen van de zon in wit licht: tellingen, classificatie, poolfakkels en de verwerking van deze waarnemingen. In zijn presentatie kwamen ook vele beelden voor die verkregen zijn met professionele instrumenten en waar nog weinig verklaringen voor zijn. Dit gaf veel stof tot discussie.

Samenvattend: een zeer actieve bijeenkomst waarop leden allerlei zaken met elkaar bespraken en elkaar bevroegen over waarnemen, technieken en de steeds verder uitbreidende kennis met betrekking tot zonne-activiteit.